Rank

Bắt đầu làm việc tích cực lại nào :)

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Cắt và hóa liền tiền giấy

ao thuat voi tien giay
The Effect:
Ảo thuật gia cho xem 2 tờ tiền hoàn toàn bình thường, cầm đôi 2 tờ và
cắt ở vị trí chính giữ. Chắc chắn nó sẽ thành 4 tờ giấy vô giá trị rồi nhưng
không nó vẫn là 2 tờ tiền như ban đầu.


Video biểu diễn:
Hướng dẫn:
Dạy ảo thuật: cắt và hóa liền tiền giấy
Lấy hai tờ tiền từ tui ra, cho thấy cả hai mặt và đặt như hình. Vuốt nhè nhẹ để 2 lớp keo dính chắc vào nhau.
Dạy ảo thuật: cắt và hóa liền tiền giấy
Dùng keo căt tại vị trí chính giữa tờ tiền.
Dạy ảo thuật: cắt và hóa liền tiền giấy
Lúc này ta vừa tạo lại 2 tờ tiền. Thật là kì lạ!!
*Lưu ý:
- Nên tập trước. Cách đặt 2 tờ tiền cho đúng, nếu sai bạn sẽ bị lộ vì nó không giống 2 tờ tiền ban đầu ( 2 nửa tờ tiền ngược nhau)
- Khi cắt xong nên làm nhẹ nhàng tránh các nữa của tờ tiền rời ra.
- Nên dung tiền có mệnh giá nhỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét