Rank

Bắt đầu làm việc tích cực lại nào :)

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Hướng dẫn đổi hình có cái chữ welcome lúc vào máy tính

B1: Down ResHacker tại đây.
B2: Down xong bật lên chọn File --> Open vào c:\windows\system32\logonui.exe

(Hình ở VN-Zoom)


Ấn vào Bimap ---> 100 sau đó ấn vào số 1033, sau đó chọn Action chọn Replace Bitmap:


(Hình ở VN-Zoom)


Ấn vào Open file with new bitmap rồi chọn ảnh mà bạn muốn (ảnh phải có đuôi là .bmp)
CHọn ảnh xong ấn Replace 

B3: Chọn File ---> Save 
B4: Ấn Start ----> Log off và xem thành quả Các ứng cử viên cho sự thay đổi: (VN-Zoom)
Chức năng ẩn bài viết: ẩn
C:\windows\system32\shell32.dll : Chứa hầu như toàn bộ các Incon, các thông tin về hệ thống
C:\windows\Explore.exe : Cái này khỏi phải nói rồi nhỉ
C:\windows\system32\msgina.dll : Khung Log off
C:\windows\ Resources\Themes\ edit các file định dạng *.mssstyle : giao diện chính của Window
C:\Windows\System32\Ntoskrnl : Boot Screen
C:\Windows\System32\Sysdm.cpl : Thay đổi vẻ bề ngoài của System Properties
C:\Program flies\Window Media Player\wmsetsdk.exe : Window media player
C:\Windows\browselc.dll: Menu trong Windows Explorer cũng như Internet 
Explorer.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét