Rank

Bắt đầu làm việc tích cực lại nào :)

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension


...::: Phineas and Ferb The Movie:
Across the 2nd Dimension :::...
Nội Dung:

Trong một lần Phineas, Ferb và Perry đi theo Tiến sĩ Doofenshmirtz qua "Máy-chiều-không-gian-khác", họ khám phá ra một vũ trụ hoàn toàn mới nơi một phiên bản thứ hai và thực sực độc ác của Doofenshmirtz thống trị cả vùng Ba Bang với một đội quân rô-bốt. Để cứu bạn bè mình khỏi tình huống nguy hiểm, Perry đã tiết lộ danh tính bí mật của mình là một đặc vụ bí mật. Phineas và Ferb được giải cứu, gặp mặt phiên bản của họ ở chiều không gian thứ hai và bắt đầu hành trình giải cứu Perry.
(nguồn wikia)


Người thực hiện:

Roker

Xem Trailer Online:
YouTube Video
Download:

Bản SDPhineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.001
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.002
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.003
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.004
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.005
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.006
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.007Remake 720p (2GB)

Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.001
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.002
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.003
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.004
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.005
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.006
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.007
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.008
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.009
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.010
Phineas and Ferb Across The Second Dimension.mkv.011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét