Rank

Bắt đầu làm việc tích cực lại nào :)

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Rockmanx7 PC Full - Megaman X Seven

Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com


Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com

Photo of www.congtruongit.com


Hệ điều hành: Windows 98 / ME / 2000 / XP
Bộ xử lý: Pentium III 400 MHz
RAM: 128 Meg
Other: 8X CD-ROM, 3D video card, 16 Meg bộ nhớ video

GAME TEST 100%
PUT 10% RECOVERY
NGUỒN: CONGTRUONGIT.COM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét