Rank

Bắt đầu làm việc tích cực lại nào :)

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Touhou 10.5 - Scarlet Weather Rhapsody

東方緋想天
Scarlet Weather RhapsodyDeveloper Tasogare Frontier /
Team Shanghai Alice
Publisher Tasogare Frontier /
Team Shanghai Alice
Released Trial+: August 17th, 2007

Trial: April 29th, 2008

Full: May 25th, 2008
Genre Fighting Game
Gameplay Single-player Story Mode, Human vs. Human Match, Human vs. Computer Match
Platforms Windows 2000/XP
Requirements Pentium 1GHz, 999MiB on HDD, Direct3D, DirectX 9.0c, 128MB VRAM, DirectSound, 1GB RAM 


Part 1 :: Part 2
(Recovery Record 10%) (by Ani4free)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét