Rank

Bắt đầu làm việc tích cực lại nào :)

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

ZWEI II - Sky-High Great Adventure


Minimum Requirements
Windows 2000/XP/Vista |
 Processor Intel Pentium 866 MHz or equivalent AMD |
 RAM 512 MB |
 2.9 GB Free HDD |
 DirectX 9.0c | 
64 MB video card compatible with DirectX 9.0c with minimum 640x480 resolution

Screenshot 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét